Tabell

Omsetning. Periodetall, etter næring, varetype og marked. Sesongjusterte serier. 2005=10012
3-måneders gjennomsnitt3-månedersendring i prosent
Mai 2018 - Juli 2018November 2017 - Januar 2018 / August 2017 - Oktober 2017Februar 2018 - April 2018 / November 2017 - Januar 2018Mai 2018 - Juli 2018 / Februar 2018 - April 2018
1Oppblåste omsetningstall basert på utvalgstall.
2Aggregeringsnivåene refererer seg til Standard for næringsgruppering (SN2007). Se NOS D383 for nærmere om dette.
Utvinning, bergverk, industri og kraft149,96,34,46,1
Hjemmemarked157,43,55,22,7
Eksportmarked145,28,54,410,2
 
Utvinning og utvinningstjenester147,510,38,69,6
Hjemmemarked256,57,85,12,8
Eksportmarked136,311,210,012,2
 
Industri og bergverksdrift152,02,8-0,34,5
Hjemmemarked146,5-0,12,73,5
Eksportmarked161,15,6-2,87,0
 
Bergverksdrift129,87,70,3-1,5
Hjemmemarked107,4-4,0-0,2-8,0
Eksportmarked168,232,0-2,45,4
 
Industri152,52,7-0,14,7
Hjemmemarked147,3-0,12,93,5
Eksportmarked161,05,2-2,87,0
 
Kraftforsyning149,711,212,81,0
 
Etter varetype:
Innsatsvarer176,71,0-0,11,3
Hjemmemarked190,40,31,0-1,5
Eksportmarked160,92,0-0,25,1
 
Investeringsvarer136,83,61,25,6
Hjemmemarked133,10,42,75,8
Eksportmarked143,02,1-4,111,4
 
Konsumvarer175,31,12,32,2
Hjemmemarked170,2-0,61,43,4
Eksportmarked192,04,82,21,9
 
Energivarer136,815,49,88,7
Hjemmemarked133,818,915,71,1
Eksportmarked135,812,67,59,7