Tabell

Omsetning. Månedstall, etter næring, varetype og marked. Sesongjusterte serier. 2005=10012
Juli 2018Månedsendring i prosent
Mai 2018 / April 2018Juni 2018 / Mai 2018Juli 2018 / Juni 2018
1Oppblåste omsetningstall basert på utvalgstall.
2Aggregeringsnivåene refererer seg til Standard for næringsgruppering (SN2007). Se NOS D383 for nærmere om dette.
Utvinning, bergverk, industri og kraft154,3-0,33,52,7
Hjemmemarked159,8-0,31,91,3
Eksportmarked149,21,25,21,6
 
Utvinning og utvinningstjenester155,1-1,13,56,2
Hjemmemarked260,51,2-0,12,4
Eksportmarked143,2-0,85,84,8
 
Industri og bergverksdrift151,52,41,6-1,2
Hjemmemarked144,72,6-0,7-1,4
Eksportmarked159,44,13,5-3,2
 
Bergverksdrift124,35,72,0-7,1
Hjemmemarked102,317,6-2,7-5,7
Eksportmarked161,30,110,4-10,4
 
Industri152,02,41,6-1,2
Hjemmemarked145,42,3-0,7-1,6
Eksportmarked159,44,13,3-3,0
 
Kraftforsyning164,7-9,813,98,8
 
Etter varetype:
Innsatsvarer175,41,31,6-1,9
Hjemmemarked187,61,9-1,1-1,6
Eksportmarked159,3-0,87,5-4,9
 
Investeringsvarer129,85,16,1-10,2
Hjemmemarked129,0-2,49,0-8,5
Eksportmarked132,322,0-3,8-9,0
 
Konsumvarer175,5-1,1-1,91,2
Hjemmemarked169,52,3-4,81,9
Eksportmarked194,9-3,43,30,7
 
Energivarer143,2-2,46,63,8
Hjemmemarked141,9-7,815,32,1
Eksportmarked139,7-0,64,72,0