Tabell

Omsetning. Månedstall, etter næring, varetype og marked. Ujusterte serier. 2005=100123
Juli 201812-månedersendring
Mai 2018 / Mai 2017Juni 2018 / Juni 2017Juli 2018 / Juli 2017
1Tallene kan revideres 2 ganger, men ikke senere enn 6 måneder etter første publisering.
2Oppblåste omsetningstall basert på utvalgstall.
3Aggregeringsnivåene refererer seg til Standard for næringsgruppering (SN2007). Se NOS D383 for nærmere om dette.
Utvinning, bergverk, industri og kraft137,816,019,027,6
Hjemmemarked133,810,511,513,5
Eksportmarked140,821,326,440,1
 
Utvinning og utvinningstjenester149,226,534,649,5
Hjemmemarked259,814,017,521,0
Eksportmarked136,530,139,657,4
 
Industri og bergverksdrift131,012,69,711,0
Hjemmemarked120,313,47,76,0
Eksportmarked146,711,312,617,7
 
Bergverksdrift118,9-2,9-8,0-1,2
Hjemmemarked96,5-4,8-17,0-6,4
Eksportmarked160,70,07,55,1
 
Industri131,312,810,111,3
Hjemmemarked120,813,88,36,2
Eksportmarked146,511,512,718,0
 
Kraftforsyning124,9-2,721,934,6
Hjemmemarked120,7-2,321,733,7
Eksportmarked256,0-13,928,750,1
 
Etter varetype:
Innsatsvarer160,23,85,86,2
Hjemmemarked166,54,1-1,14,5
Eksportmarked152,53,418,18,7
 
Investeringsvarer99,126,716,46,7
Hjemmemarked89,627,628,34,2
Eksportmarked115,725,31,910,5
 
Konsumvarer154,411,63,59,0
Hjemmemarked153,616,73,17,7
Eksportmarked157,0-2,04,813,4
 
Energivarer134,223,237,253,7
Hjemmemarked119,44,533,938,0
Eksportmarked139,730,838,559,7