Tabell

Arbeidsmiljø blant personer 16-66, etter kjønn, alder, utdanning, hovedaktivitet, husholdningstype, geografi og inntekt. 2013. Prosent1
 Har høye krav på jobb og liten kontroll2Opplever ubalanse mellom innsats og belønninger2Har sjelden eller aldri støttende ledelse2Antall ansatteHar dårlige muligheter til å utnytte kompetanse/viderutvikle seg på jobb3Er fornøyd med jobben sin3Antall sysselsatte personer
1Tall er rettet 29. august 2018.
2Ansatte 16-66 år.
3Sysselsatte 16-66 år.
I alt173097 81919908 283
Kjønn       
Menn132493 96517904 283
Kvinner223793 85420904 000
Alder       
16-24 år162378132887829
25-44 år193193 22418883 372
45-66 år1631103 78217924 082
Utdanning       
Grunnskole1627101 14922881 240
Videregående163093 01120903 248
Universitet og høgskole, lavere og høyere nivå203283 59614903 727
Hovedaktivitet       
Yrkesaktiv heltid (ansatt eller selvstendig)173096 18816906 546
Yrkesaktiv deltid18361197825881 042
Student eller elev eller i arbeidsrettet opplæring (inkludert verneplikt)192094763886487
Husholdningstype       
Aleneboende <45 år173197482386780
Aleneboende >45 år1635125732291618
Parhusholdninger uten barn <45 år213495102089522
Parhusholdninger uten barn >45 år1428101 46117931 592
Parhusholdninger med barn 0-19 år182883 42717903 607
Enslig forsørger m/barn 0-19 år193494041987415
Geografi       
Oslo202991 07219881 136
Andre tettsteder, med 100 000 innbyggere eller fler173091 21618891 267
Tettsteder, fra 20 000 innbyggere til 99 999 innbyggere173191 73518901 799
Tettsteder, fra 2000 innbyggere til 19 999 innbyggere173191 55320901 625
Tettsteder med opp til 1999 innbyggere, samt spredtbygde strøk1630102 24319902 456
Inntekt etter skatt per forbruksenhet       
Personer i husholdninger med 25 prosent lavest inntekt1934128932884991
Personer i husholdninger med 25 prosent nest lavest inntekt163491 76822871 884
Personer i husholdninger med 25 prosent nest høyest inntekt193182 37718912 499
Personer i husholdninger med 25 prosent høyest inntekt162592 78112922 909