Tabell

Transport, reiseliv og IKT. Omsetningsindeks. Foreløpige tall. 2010=100
2. kvartal 2018
VerdiindeksEndring fra samme periode året før (prosent)
Transport og lagring95,02,3
Landtransport og rørtransport109,87,5
Sjøfart85,84,0
Lufttransport97,4-9,8
Lagring og andre tjenester tilknyttet transport96,00,6
Post og distribusjonsvirksomhet89,9-5,3
Overnattings- og serveringsvirksomhet116,75,9
Overnattingsvirksomhet109,61,8
Serveringsvirksomhet120,78,2
Informasjon og kommunikasjon98,31,2
Forlagsvirksomhet82,42,1
Film-, video- og fjernsynsprogramproduksjon, utgivelse av musikk- og lydopptak95,3-6,6
Radio- og fjernsynskringkasting108,2-1,4
Telekommunikasjon89,0-5,4
Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi114,28,3
Informasjonstjenester95,0-5,8