Tabell

Registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt
AntallEndring i prosent
2017-20182016-2017 - 2017-20182013-2014 - 2017-2018
I alt17 01957,2101,4
Elg
Påkjørt av motorkjøretøy1 23740,632,4
Påkjørt av tog1 137139,9168,2
Omkommet av andre årsaker1 88228,643,0
Hjort
Påkjørt av motorkjøretøy1 16139,568,5
Påkjørt av tog6251,214,8
Omkommet av andre årsaker1 290120,1205,0
Villrein
Påkjørt av motorkjøretøy0-100,0-100,0
Påkjørt av tog1..
Omkommet av andre årsaker1 562281,92 847,2
Rådyr
Påkjørt av motorkjøretøy6 20525,871,5
Påkjørt av tog394152,6137,3
Omkommet av andre årsaker2 08898,9170,8