Tabell

KOSTRA - kommunalt avløp
201520162017Endring i prosent
2016 - 2017
Prosent av befolkningen tilknyttet kommunal avløpstjeneste84,284,484,90,6
Lengde totalt kommunalt spillvannsnett (meter)36 783 75337 373 02737 399 4660,1
Andel fornyet kommunalt spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent)0,570,610,610,0
Estimert gjennomsnittsalder for kommunalt spillvannsnett med kjent alder (år)30,030,030,00,0
Lengde separat kommunalt overvannsnett (meter)17 295 48117 940 73818 318 6102,1
Antall kloakkstopper i avløpsledninger og kummer per kilometer kommunalt spillvannsnett0,0480,0530,0541,9
Total belastning på avløpsanleggene (kg tot-P)2 952 4423 037 9973 096 8981,9