Tabell

Spesialisthelsetjenesten, hovedtall
20162017Endring i prosent
2015 - 20162016 - 2017
1Tallene som oppgis er i løpende priser.
2Fra og med 2017 får helseforetakene fradrag for inngående mva, noe som fører til lavere kostnader (og inntekter) enn tidligere.
Spesialisthelsetjenesten
Driftskostnader (mill.kr)12140 934140 1241-1
Driftskostnader per innbygger (kr.)1226 80026 500-1-1
Senger/Døgnplasser19 27718 996-1-1
Utskrivninger858 580853 1081-1
Liggedager/Oppholdsdøgn5 908 7965 586 9243-5
Polikliniske konsultasjoner8 862 4659 364 29116
Dagbehandlinger/Oppholdsdager414 827421 24602
Årsverk112 840114 0071,61,0