Tabell

Psykisk helsevern, hovedtall
20162017Endring i prosent
2015 - 20162016 - 2017
1Tallene som oppgis er løpende priser.
2Fra og med 2017 får helseforetakene fradrag for inngående mva, noe som fører til lavere kostnader (og inntekter) enn tidligere.
Driftskostnader (mill.kr.)1223 26223 536-21
Døgnplasser3 8393 746-3-2
Utskrivninger56 80057 41311
Oppholdsdøgn (liggedager)1 167 7531 134 585-1-3
Polikliniske konsultasjoner2 578 0992 876 637312
Årsverk19 51519 4380,8-0,4