Tabell

Somatiske spesialisthelsetjenester, hovedtall
20162017Endring i prosent
2015 - 20162016 - 2017
1Tallene som oppgis er i løpende priser.
2Fra og med 2017 får helseforetakene fradrag for inngående mva, noe som fører til lavere kostnader (og inntekter) enn tidligere.
Driftskostnader (mill.kr.)12100 915100 2932-1
Senger (Døgnplasser)13 48413 339-1-1
Utskrivninger785 895779 3000-1
Liggedager (oppholdsdøgn)4 104 0623 827 5805-7
Polikliniske konsultasjoner5 882 0996 050 96113
Dagbehandlinger (oppholdsdager)380 845381 717-10
Årsverk75 32576 1960,81,2