Tabell

Omsetning. Prosentvis endring og millioner kroner
SesongjustertKalenderjustert1Ujustert
Månedsendring3-månedsendring12-månedsendringMill. kr
April 2018 / Mars 2018Februar 2018 - April 2018 / November 2017 - Januar 2018April 2018 / April 2017April 2018
1Korrigert for at ukedager har ulik arbeidsintensitet og for offentlige fri- og helligdager i Norge.
Utvinning, bergverk, industri og kraft3,23,413,1137 819
Utvinning og utvinningstjenester7,67,023,355 981
Bergverksdrift-4,8-1,0-16,91 039
Industri1,9-0,65,666 644
Nærings-, drikkevare- og tob.ind.4,50,75,918 108
Oljeraff., kjemisk farmas. Industri-0,9-8,75,111 258
Metallindustri3,0-2,915,26 328
Maskinindustri-1,3-3,37,33 930
Bygging av skip og oljeplattformer2,23,08,54 002
Kraftforsyning-4,412,415,814 155