Tabell

Omsetning. Årstall, etter næring, varetype og marked. Ujusterte serier. Millioner kroner123
201520162017Årsendring i prosent
2016 / 20152017 / 2016
1Tallene kan revideres 2 ganger, men ikke senere enn 6 måneder etter første publisering.
2Oppblåste omsetningstall basert på utvalgstall.
3Aggregeringsnivåene refererer seg til Standard for næringsgruppering (SN2007). Se NOS D383 for nærmere om dette.
Utvinning, bergverk, industri og kraft1 566 3751 401 9811 477 728-10,55,4
Hjemmemarked762 883716 495705 568-6,1-1,5
Eksportmarked803 490685 487772 159-14,712,6
 
Utvinning og utvinningstjenester615 387494 519540 701-19,69,3
Hjemmemarked162 640126 948109 889-21,9-13,4
Eksportmarked452 745367 567430 809-18,817,2
 
Industri og bergverksdrift831 575767 787792 448-7,73,2
Hjemmemarked484 935455 311456 911-6,10,4
Eksportmarked346 639312 476335 537-9,97,4
 
Bergverksdrift13 29811 51814 712-13,427,7
Hjemmemarked7 7016 3089 079-18,143,9
Eksportmarked5 5985 2105 631-6,98,1
 
Industri818 275756 268777 737-7,62,8
Hjemmemarked477 234449 003447 833-5,9-0,3
Eksportmarked341 040307 266329 905-9,97,4
 
Kraftforsyning119 414139 675144 58017,03,5
Hjemmemarked115 309134 234138 76816,43,4
Eksportmarked4 1105 4415 80932,46,8
 
Etter varetype:
Innsatsvarer437 165404 349404 730-7,50,1
Hjemmemarked273 460255 561246 727-6,5-3,5
Eksportmarked163 705148 787158 000-9,16,2
 
Investeringsvarer246 500191 370175 584-22,4-8,2
Hjemmemarked147 028107 253102 187-27,1-4,7
Eksportmarked99 47384 11673 395-15,4-12,7
 
Konsumvarer219 577237 221240 9328,01,6
Hjemmemarked160 911172 029176 2846,92,5
Eksportmarked58 66465 19164 64711,1-0,8
 
Energivarer663 132569 040656 483-14,215,4
Hjemmemarked181 485181 651180 3680,1-0,7
Eksportmarked481 648387 390476 117-19,622,9