Tabell

Omsetning. Månedstall, etter næring, varetype og marked. Kalenderjusterte serier. 2005=100123
April 201812-månedersendring
Februar 2018 / Februar 2017Mars 2018 / Mars 2017April 2018 / April 2017
1Aggregeringsnivåene refererer seg til Standard for næringsgruppering (SN2007). Se NOS D383 for nærmere om dette.
2Korrigert for at ukedager har ulik arbeidsintensitet og for offentlige fri- og helligdager i Norge.
3Oppblåste omsetningstall basert på utvalgstall.
Utvinning, bergverk, industri og kraft142,63,47,913,1
Hjemmemarked148,73,710,49,0
Eksportmarked137,83,25,916,4
 
Utvinning og utvinningstjenester144,12,09,023,3
Hjemmemarked254,3-1,45,75,2
Eksportmarked131,52,89,828,2
 
Industri og bergverksdrift141,02,73,45,1
Hjemmemarked134,42,75,97,3
Eksportmarked150,32,70,62,0
 
Bergverksdrift114,09,7-9,3-16,9
Hjemmemarked97,414,7-19,8-29,9
Eksportmarked145,31,89,39,5
 
Industri141,52,53,65,6
Hjemmemarked135,22,46,48,2
Eksportmarked150,42,60,41,9
 
Kraftforsyning144,311,226,815,8
Hjemmemarked146,59,527,117,2
Eksportmarked72,779,417,3-35,5
 
Etter varetype:
Innsatsvarer167,42,46,41,0
Hjemmemarked177,9-1,18,0-5,7
Eksportmarked154,97,94,311,7
 
Investeringsvarer128,57,92,83,7
Hjemmemarked127,726,115,119,6
Eksportmarked129,0-13,1-13,4-17,0
 
Konsumvarer164,10,01,510,3
Hjemmemarked159,50,9-0,77,8
Eksportmarked177,7-2,37,917,5
 
Energivarer130,83,913,123,0
Hjemmemarked127,92,025,020,0
Eksportmarked131,84,98,524,1