Tabell

Omsetning. Periodetall, etter næring, varetype og marked. Sesongjusterte serier. 2005=10012
3-måneders gjennomsnitt3-månedersendring i prosent
Februar 2018 - April 2018August 2017 - Oktober 2017 / Mai 2017 - Juli 2017November 2017 - Januar 2018 / August 2017 - Oktober 2017Februar 2018 - April 2018 / November 2017 - Januar 2018
1Oppblåste omsetningstall basert på utvalgstall.
2Aggregeringsnivåene refererer seg til Standard for næringsgruppering (SN2007). Se NOS D383 for nærmere om dette.
Utvinning, bergverk, industri og kraft139,92,35,83,4
Hjemmemarked152,5-0,33,34,7
Eksportmarked130,04,28,02,6
 
Utvinning og utvinningstjenester132,75,19,27,0
Hjemmemarked249,70,78,24,9
Eksportmarked119,44,810,17,8
 
Industri og bergverksdrift144,32,62,6-0,8
Hjemmemarked140,62,2-0,52,1
Eksportmarked149,13,25,6-3,9
 
Bergverksdrift130,0-11,07,8-1,0
Hjemmemarked114,90,8-4,3-1,3
Eksportmarked159,5-24,032,8-2,6
 
Industri144,72,92,4-0,6
Hjemmemarked141,42,3-0,42,4
Eksportmarked149,03,95,2-3,9
 
Kraftforsyning147,6-7,710,912,4
 
Etter varetype:
Innsatsvarer173,82,61,0-0,4
Hjemmemarked192,82,20,70,5
Eksportmarked152,72,91,9-0,5
 
Investeringsvarer128,43,83,20,5
Hjemmemarked125,09,30,12,1
Eksportmarked126,61,61,6-5,3
 
Konsumvarer171,41,91,02,3
Hjemmemarked165,15,1-0,71,7
Eksportmarked188,8-4,45,12,3
 
Energivarer123,31,413,07,7
Hjemmemarked132,3-10,418,316,1
Eksportmarked121,17,611,05,3