Tabell

Omsetning. Månedstall, etter næring, varetype og marked. Sesongjusterte serier. 2005=10012
April 2018Månedsendring i prosent
Februar 2018 / Januar 2018Mars 2018 / Februar 2018April 2018 / Mars 2018
1Oppblåste omsetningstall basert på utvalgstall.
2Aggregeringsnivåene refererer seg til Standard for næringsgruppering (SN2007). Se NOS D383 for nærmere om dette.
Utvinning, bergverk, industri og kraft143,9-0,42,13,2
Hjemmemarked153,75,22,7-0,2
Eksportmarked136,1-4,11,36,5
 
Utvinning og utvinningstjenester140,7-2,43,37,6
Hjemmemarked251,31,71,10,4
Eksportmarked128,3-3,23,59,7
 
Industri og bergverksdrift145,9-0,20,01,7
Hjemmemarked141,96,40,61,1
Eksportmarked151,3-6,4-0,52,5
 
Bergverksdrift120,68,9-11,3-4,8
Hjemmemarked91,135,8-26,2-15,4
Eksportmarked162,3-13,87,4-0,9
 
Industri146,6-0,30,31,9
Hjemmemarked143,16,20,91,4
Eksportmarked151,2-6,2-0,62,6
 
Kraftforsyning147,05,48,3-4,4
 
Etter varetype:
Innsatsvarer172,30,82,3-2,4
Hjemmemarked188,30,65,3-5,9
Eksportmarked156,41,6-0,84,1
 
Investeringsvarer128,62,0-2,71,6
Hjemmemarked128,09,2-2,95,2
Eksportmarked128,2-19,34,6-0,4
 
Konsumvarer178,52,21,05,9
Hjemmemarked171,22,4-0,76,1
Eksportmarked194,7-0,76,71,5
 
Energivarer129,3-2,64,55,1
Hjemmemarked131,3-0,216,9-8,2
Eksportmarked128,5-4,41,78,5