Tabell

Omsetning. Månedstall, etter næring, varetype og marked. Ujusterte serier. 2005=100123
April 201812-månedersendring
Februar 2018 / Februar 2017Mars 2018 / Mars 2017April 2018 / April 2017
1Tallene kan revideres 2 ganger, men ikke senere enn 6 måneder etter første publisering.
2Oppblåste omsetningstall basert på utvalgstall.
3Aggregeringsnivåene refererer seg til Standard for næringsgruppering (SN2007). Se NOS D383 for nærmere om dette.
Utvinning, bergverk, industri og kraft144,23,53,517,8
Hjemmemarked150,63,85,514,0
Eksportmarked139,43,11,621,2
 
Utvinning og utvinningstjenester144,32,09,023,2
Hjemmemarked254,8-1,55,75,2
Eksportmarked131,72,89,928,1
 
Industri og bergverksdrift144,42,6-4,213,5
Hjemmemarked137,42,7-0,614,4
Eksportmarked154,62,6-8,812,4
 
Bergverksdrift113,09,7-12,0-14,5
Hjemmemarked97,014,6-21,5-28,4
Eksportmarked143,31,85,213,9
 
Industri145,02,5-4,114,1
Hjemmemarked138,32,4-0,215,4
Eksportmarked154,82,7-9,012,4
 
Kraftforsyning143,411,223,918,5
Hjemmemarked145,89,524,020,2
Eksportmarked69,179,521,9-38,0
 
Etter varetype:
Innsatsvarer173,22,4-3,311,1
Hjemmemarked185,1-1,1-2,34,2
Eksportmarked158,77,9-4,922,6
 
Investeringsvarer132,28,0-4,111,1
Hjemmemarked131,626,29,725,5
Eksportmarked133,2-13,1-22,6-7,0
 
Konsumvarer165,80,0-5,618,6
Hjemmemarked160,00,9-6,514,7
Eksportmarked183,7-2,4-2,930,7
 
Energivarer130,94,013,123,0
Hjemmemarked127,82,125,019,9
Eksportmarked132,04,98,524,2