Tabell

Omsetning. Månedstall, etter næring og varetype og etter marked. Ujusterte serier. Millioner kroner123
April 201812-månedersendring
Februar 2018 / Februar 2017Mars 2018 / Mars 2017April 2018 / April 2017
1Tallene kan revideres 2 ganger, men ikke senere enn 6 måneder etter første publisering.
2Oppblåste omsetningstall basert på utvalgstall.
3Aggregeringsnivåene refererer seg til Standard for næringsgruppering (SN2007). Se NOS D383 for nærmere om dette.
Utvinning, bergverk, industri og kraft137 8193,43,517,8
Hjemmemarked62 3743,85,614,0
Eksportmarked75 4463,21,621,2
 
Utvinning og utvinningstjenester55 9812,09,023,3
Hjemmemarked10 130-1,55,75,2
Eksportmarked45 8512,89,928,1
 
Industri og bergverksdrift67 6842,6-4,213,5
Hjemmemarked38 3012,6-0,614,4
Eksportmarked29 3832,6-8,812,4
 
Bergverksdrift1 0399,7-12,0-14,4
Hjemmemarked58114,7-21,5-28,4
Eksportmarked4591,85,113,9
 
Industri66 6442,5-4,114,1
Hjemmemarked37 7202,4-0,215,4
Eksportmarked28 9242,6-9,012,4
 
Kraftforsyning14 15511,223,918,5
Hjemmemarked13 9429,524,020,1
Eksportmarked21279,422,0-38,0
 
Etter varetype:
Innsatsvarer34 2322,562,111,1
Hjemmemarked20 060-1,144,24,2
Eksportmarked14 1737,9-20,522,6
 
Investeringsvarer15 8348,067,011,1
Hjemmemarked9 97526,148,225,5
Eksportmarked5 859-13,1-74,2-7,0
 
Konsumvarer20 1170,028,118,6
Hjemmemarked14 6150,9-6,614,6
Eksportmarked5 502-2,4-90,730,7
 
Energivarer67 6364,013,023,1
Hjemmemarked17 7242,025,019,9
Eksportmarked49 9124,98,424,2