Tabell

Makroøkonomiske hovedstørrelser 2009-2021. Regnskap og prognoser. Prosentvis endring fra året før der ikke annet framgår
 20092010201120122013201420152016*2017*Prognoser
 2018201920202021
1Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner + konsum i offentlig forvaltning + bruttoinvesteringer i fast kapital i Fastlands-Norge.
2Endring i lagerendring i prosent av BNP.
3Ifølge AKU. Det skjedde en større omlegging av AKU fra januar 2006. Bl.a. ble aldersgrensen senket fra 16 til 15 år.
4KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer.
5Gjennomsnitt for året. Utlånsrente, banker tom 2006. Rammelån med pant i bolig fra 2007
6Positivt fortegn innebærer depresiering.
7Driftsbalansen uten korreksjon for sparing i pensjonsfond.
8Gjennomsnittlig spotpris Brent Blend.
Realøkonomi             
Konsum i husholdninger mv.0,03,82,33,52,82,12,61,52,52,52,82,92,8
Konsum i offentlig forvaltning4,12,21,01,61,02,72,42,12,21,61,71,71,7
Bruttoinvestering i fast realkapital-6,8-6,47,57,66,3-0,3-4,0-0,24,90,12,22,01,1
Utvinning og rørtransport2,9-8,011,414,619,0-1,8-12,2-16,9-2,02,43,81,4-1,0
Fastlands-Norge-10,4-6,45,07,42,90,4-0,26,15,5-0,11,62,21,7
Næringer-18,4-9,51,110,5-3,2-0,7-2,84,14,95,53,02,81,4
Bolig-8,1-1,617,010,95,3-1,43,29,07,1-8,8-0,12,52,8
Offentlig forvaltning7,7-4,81,1-1,811,84,40,25,94,41,61,31,21,2
Etterspørsel fra Fastlands-Norge1-1,41,22,53,72,31,92,02,63,11,72,22,42,3
Lagerendring2-2,13,7-0,3-0,30,3-0,1-0,51,4-0,30,2-0,10,00,0
Eksport-4,10,6-0,81,6-1,73,14,7-1,81,11,62,64,33,8
Tradisjonelle varer-8,03,3-0,1-0,21,33,16,9-8,22,13,94,44,44,2
Råolje og naturgass-1,6-6,9-5,60,5-5,52,72,14,32,0-1,30,35,34,5
Import-10,38,43,93,05,02,41,62,32,82,22,53,22,9
Tradisjonelle varer-12,19,24,62,62,32,13,2-0,43,31,73,13,93,5
Bruttonasjonalprodukt-1,70,71,02,71,02,02,01,11,91,62,22,72,3
Fastlands-Norge-1,71,91,93,72,32,21,41,01,92,12,52,32,1
Industri og bergverk-7,82,11,72,03,32,8-4,6-4,10,32,14,22,82,0
Arbeidsmarked             
Utførte timeverk i Fastlands-Norge-2,00,21,71,80,31,40,70,70,30,21,41,21,1
Sysselsatte personer-0,5-0,51,52,11,11,20,40,21,11,00,91,00,8
Arbeidsstyrke30,00,51,01,81,01,11,40,2-0,21,10,90,90,7
Yrkesandel (nivå)372,871,971,471,571,271,071,270,469,770,070,370,771,0
Arbeidsledighetsrate (nivå)33,23,63,33,23,53,54,44,74,23,93,83,73,7
Priser og lønninger             
Årslønn4,23,74,24,04,03,12,81,72,32,93,23,83,9
Konsumprisindeksen (KPI)2,12,51,20,82,12,02,13,61,82,51,51,92,1
KPI-JAE42,61,40,91,21,62,42,73,01,41,61,71,92,0
Eksportpris tradisjonelle varer-5,944,05,8-1,92,63,42,03,55,04,4-0,1-0,9-0,2
Importpris tradisjonelle varer-1,5-0,14,00,31,54,44,71,43,73,90,60,10,6
Boligpris1,98,28,06,84,02,76,17,05,00,00,30,91,2
Inntekter, renter og valuta             
Husholdningenes disponible realinntekt3,22,34,14,43,92,95,5-1,52,42,42,92,82,6
Husholdningenes sparerate (nivå)5,24,05,97,17,48,210,37,17,17,27,78,28,6
Pengemarkedsrente (nivå)2,52,52,92,21,81,71,31,10,91,11,41,92,3
Utlånsrente, rammelån (nivå)54,03,43,63,94,03,93,22,62,62,73,13,43,7
Realrente etter skatt (nivå)0,70,11,32,10,70,80,1-1,60,1-0,40,80,70,8
Importveid kronekurs (44 land)63,3-3,8-2,4-1,22,25,310,41,9-0,80,0-2,5-2,0-1,0
NOK per euro (nivå)8,78,07,87,57,88,49,09,39,39,59,39,19,0
Utenriksøkonomi             
Driftsbalansen, mrd. Kroner7260,9284,0346,0370,7315,5330,9246,0118,3182,0281,5339,7369,1389,5
Driftsbalansen i prosent av BNP10,710,912,412,510,310,57,93,85,58,19,39,69,7
Utlandet             
Eksportmarkedsindikator-9,611,16,51,42,05,25,14,04,85,15,04,84,6
Konsumpris euro-området0,31,62,72,51,40,40,00,21,51,71,81,92,0
Pengemarkedsrente, euro (nivå)1,20,81,40,60,20,20,0-0,3-0,3-0,20,30,51,0
Råoljepris i kroner (nivå)8388485621650639622431378445561593581576