Tabell

Befolkningsframskrivningene. Nøkkeltall
 Registrert 20171Framskrevet hovedalternativ (MMMM)2
 202020402060
1Folkemengde registrert per 1. januar 2018
2Hvert alternativ beskrives ved fire bokstaver i følgende rekkefølge: fruktbarhet, levealder, innenlandsk flytting og innvandring. M = middels, L = lav og H = høy. Fordi framskrevne tall er usikre, er de avrundet.
3Levealderen er noe lavere enn i befolkningsstatistikken ellers, ettersom det brukes alder ved utgangen av året, og ikke alder ved hendelse. Videre er også formelen for beregning av dødsrater noe forskjellig, da framskrivingene benytter en eksponensiell modell.
4Tallene for inn- og utvandring inkluderer ikke flyttinger til og fra Norge i løpet av samme år for samme person. De vil derfor være noe lavere enn inn- og utvandringstallene i befolkningsstatistikken ellers. Tallene for nettoinnvandring er imidlertid sammenlignbare.
Folkemengde5 295 6195 367 7006 056 2006 510 100
Døde40 77440 80053 60063 000
Forventet levealder ved fødselen menn380,981,685,488,4
Forventet levealder ved fødselen kvinner384,384,787,890,3
Levendefødte56 63357 40063 90065 900
Samlet fruktbarhetstall1,621,601,761,76
Innvandring456 40051 40048 90049 000
Utvandring435 05832 20031 60031 900
Nettoinnvandring21 34219 20017 30017 100