Tabell

Lønnsindeks, gjennomsnittlig avtalt månedslønn. Endring i prosent
4. kvartal 2016 - 1. kvartal 20174. kvartal 2017 - 1. kvartal 2018
Olje- og gassutvinning og bergverksdrift0,1-0,1
Industri0,70,6
Kraftforsyning1,50,3
Vannforsyning, avløp og renovasjon0,9-0,3
Bygge- og anleggsvirksomhet0,30,5
Varehandel-0,7-0,3
Samferdsel0,20,5
Hotell- og restaurantvirksomhet-0,1-0,5
Informasjon og kommunikasjon0,70,9
Omsetning og drift av fast eiendom-0,40,1
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting0,30,5
Forretningsmessig tjenesteyting0,91,5
Undervisning-0,4-0,2
Helse- og sosialtjenester0,60,4
Kultur, underholdning og fritid i alt-0,3-0,9
Personlig tjenesteyting-0,30,5