Tabell

Lønnsindeks for gjennomsnittlig avtalt månedslønn. 2005=100
Indeks for gjennomsnittlig avtalt månedslønn
1. kvartal 20172. kvartal 20173. kvartal 20174. kvartal 20171. kvartal 2018
Olje- og gassutvinning og bergverksdrift155,9156,8159,6159,9159,8
Industri154,0154,6156,2156,3157,3
Kraftforsyning173,5174,0176,9177,9178,5
Vannforsyning, avløp og renovasjon151,3150,8155,8155,1154,7
Bygge- og anleggsvirksomhet148,0148,6151,8151,6152,3
Varehandel144,2144,9148,7148,8148,3
Samferdsel152,6153,5153,7155,0155,8
Hotell- og restaurantvirksomhet139,5140,4140,7142,4141,7
Informasjon og kommunikasjon154,3155,0157,7157,2158,6
Omsetning og drift av fast eiendom155,5157,4158,7160,5160,7
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting149,5149,8151,8152,1152,8
Forretningsmessig tjenesteyting148,0148,4150,7151,4153,6
Undervisning146,6147,3149,7151,0150,7
Helse- og sosialtjenester153,6154,1156,6157,3157,9
Kultur, underholdning og fritid i alt147,2148,2152,1152,2150,8
Personlig tjenesteyting146,3148,1150,5150,5151,3