Tabell

Omsetning i vassforsyning, avløps- og renovasjonsverksemd
Millionar kronerEndring i prosent
6. termin 20176. termin 2016 - 6. termin 2017
Næringshovudområde E total4 7830,6
Avfallshandtering4 3440,6
Innsamling av avfall1 672-3,7
Behandling og disponering av avfall5700,7
Materialattvinning2 1024,4
Uttak frå kjelde, reinsing og distribusjon av vatn1009,9
Oppsamling og behandling av avløpsvatn3122,3
Miljørydding, miljøreinsing og liknande verksemd27-37,2