Tabell

Innbetalt skatt hittil i år
Milliardar kronerEndring i prosent frå året før
Mars 2016Mars 2017Mars 2018Mars 2017Mars 2018
I alt2312362492,15,6
Skatt til kommuneforvaltninga5154566,73,6
Skatt til staten7778800,33,7
Skatt på utvinning av petroleum11915-18,562,7
Innbetalingar til folketrygda9194973,62,8