Tabell

Innenlandsk innflytting, utflytting og nettoinnflytting. Utvalgte kommuner
20172008 - 2017
InnflyttingUtflyttingNettoinnflyttingNettoinnflytting
Oslo kommune30 88333 259-2 376-7 268
Stavanger5 4146 028-614-7 244
Bergen9 83810 658-820-2 404
Trondheim (-2017)9 1998 4497504 255
Tromsø3 1172 954163-487