Tabell

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter landbakgrunn. 1. januar
2018
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i altInnvandrereNorskfødte med innvandrerforeldreAndel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre av totalbefolkningen. Prosent
I alt916 625746 661169 96417,3
EU28/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand382 882343 47039 4127,2
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand, og Europa utenom EU28/EØS533 743403 191130 55210,1
 
EU28/EØS-land369 122330 61938 5037,0
Europeiske land utenom EU28/EØS-land77 13159 75617 3751,5
Afrika127 15593 73533 4202,4
Asia med Tyrkia304 042227 63176 4115,7
Nord-Amerika11 40410 5808240,2
Sør- og Mellom-Amerika25 51922 1713 3480,5
Oseania2 2522 169830,0