Tabell

Investeringer. Registrert i 1. kvartal. Prosent og millioner kroner1
Utførte investeringer registrert i 1. kvartal året etter
2017 / 201620162017
1Verditallene er i løpende priser
Utvinning, rørtr., bergverk, industri og kraft-5,7214 503202 187
Utvinning og rørtransport-9,5164 492148 809
Industri-7,723 17921 403
Bergverksdrift-5,1610579
Kraftforsyning19,726 22231 396
Antatte investeringer registrert i 1. kvartal samme år
2018 / 201720172018
Utvinning, rørtr., bergverk, industri og kraft10,2204 998225 953
Utvinning og rørtransport7,1149 404160 010
Industri11,921 10323 608
Bergverksdrift126,85151 168
Kraftforsyning21,233 97741 168