Tabell

Investeringer. Utførte investeringer per kvartal. Sesongjusterte serier. 2005=100
2. kvartal 20173. kvartal 20174. kvartal 2017Endring i prosent
2. kvartal 2017 / 1. kvartal 20173. kvartal 2017 / 2. kvartal 20174. kvartal 2017 / 3. kvartal 2017
Utvinning, rørtr., bergverk, industri og kraft170,4166,1177,0-1,4-2,56,6
Utvinning og rørtransport171,2152,7167,41,8-10,89,6
Industri og bergverksdrift109,0111,9118,9-8,42,76,3
Bergverksdrift84,387,574,946,43,8-14,4
Industri109,8112,7120,3-10,72,66,7
Kraftforsyning311,6428,7375,3-13,537,6-12,5