Tabell

Årlige utførte investeringer etter kostnadsart. Utvinning av råolje og naturgass, og rørtransport. Millioner kroner
20132014201520162017
Utvinning og rørtransport218 659224 402201 192164 492148 809
Utvinning av råolje og naturgass i alt215 414219 864196 810163 275146 645
Leting og konseptstudier39 54640 71634 45123 02321 799
Feltutbygging63 22572 72659 45155 21452 787
Varer27 46331 76331 59933 93629 092
Tjenester23 10122 65515 06612 92115 539
Produksjonsboring12 66118 30912 7868 3588 156
Felt i drift105 09690 06481 02667 60361 921
Varer9 2908 4096 2543 8813 561
Tjenester39 84934 03022 18315 06314 076
Produksjonsboring55 95747 62452 58948 65944 284
Landvirksomhet4 7438 21310 8518 3284 920
Nedstengning og fjerning2 8048 14511 0309 1075 217
Rørtransport3 2454 5384 3821 2172 164