Tabell

Kvartalsvise utførte investeringer etter kostnadsart. Utvinning av råolje og naturgass, og rørtransport. Millioner kroner
4. kvartal 20161. kvartal 20172. kvartal 20173. kvartal 20174. kvartal 2017
Utvinning og rørtransport39 94935 64939 39734 89438 869
Utvinning av råolje og naturgass39 70335 21538 71834 31738 395
Leting og konseptstudier5 5264 5885 7026 1775 332
Undersøkelsesboring1 9172 1391 8652 7961 919
Generelle undersøkelser1 8269201 1501 4801 421
Feltevaluering/feltutvikling496322327286520
Administrasjon og andre kostnader9829019669701 040
Konseptstudier3043051 395645431
Feltutbygging14 49413 33614 46010 22714 764
Varer, feltutbygging9 1688 2237 6015 5907 678
Tjenester, feltutbygging3 7243 4993 8443 0495 147
Produksjonsboring, feltutbygging1 6011 6143 0141 5891 939
Felt i drift15 63614 57016 40715 36615 578
Varer, felt i drift1 1564126311 2541 263
Tjenester, felt i drift3 9773 8044 6182 7982 857
Produksjonsboring, felt i drift10 50310 35411 15811 31411 458
Landvirksomhet2 3111 1151 0681 4571 280
Nedstengning og fjerning1 7371 6071 0811 0891 441
Rørtransport246434679576474