Tabell

Transport, reiseliv og IKT. Omsetningsindeks. Foreløpige tall. 2010=100
3. kvartal 2017
VerdiindeksEndring fra samme periode året før (prosent)
Transport og lagring126,02,9
Landtransport og rørtransport130,95,8
Sjøfart118,8-2,8
Lufttransport188,913,2
Lagring og andre tjenester tilknyttet transport123,45,3
Post og distribusjonsvirksomhet81,1-2,1
Overnattings- og serveringsvirksomhet160,34,7
Overnattingsvirksomhet165,95,9
Serveringsvirksomhet157,04,0
Informasjon og kommunikasjon112,2-2,6
Forlagsvirksomhet84,4-2,2
Film-, video- og fjernsynsprogramproduksjon, utgivelse av musikk- og lydopptak103,2-12,5
Radio- og fjernsynskringkasting124,9-3,4
Telekommunikasjon98,5-13,4
Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi144,410,2
Informasjonstjenester152,1-2,9