Tabell

Omsetningsindeks. Transport, reiseliv og IKT. Verdiindeks. Foreløpige tall. 2010=100
1. kvartal 20162. kvartal 20163. kvartal 20164. kvartal 20161. kvartal 20172. kvartal 20173. kvartal 2017Endring fra samme periode året før (prosent)
3. kvartal 2017
H Transport og lagring124,3127,8122,5128,3118,3127,0126,02,9
49 Landtransport og rørtransport129,3127,3123,7135,1122,2125,6130,95,8
49.1 Passasjertransport med jernbane131,7148,9143,4164,5135,4156,7159,211,0
49.2 Godstransport med jernbane88,688,687,484,584,487,186,7-0,8
49.3 Annen landtransport med passasjerer197,0153,5148,9161,5154,9149,5151,61,8
49.4 Godstransport på vei, herunder flyttetransport112,3127,6126,7137,0119,4125,7133,25,1
49.5 Rørtransport94,295,486,898,391,494,699,815,0
50 Sjøfart121,9124,6122,2119,7104,7118,9118,8-2,8
50.1 Sjøfart og kysttrafikk med passasjerer116,7160,9191,5160,3116,4155,0197,12,9
50.2 Sjøfart og kysttrafikk med gods122,4120,9115,2115,7103,5115,3110,9-3,7
51 Lufttransport185,2167,8166,8170,9192,8195,2188,913,2
51.1 Lufttransport med passasjerer187,9169,2167,9171,8194,2196,2189,412,8
51.2 Lufttransport med gods samt romfart96,3121,8131,4140,5146,3162,7174,532,8
52 Lagring og andre tjenester tilknyttet transport113,0129,3117,2130,2120,3130,1123,45,3
52.1 Lagring64,871,562,464,969,463,860,6-2,9
52.2 Andre tjenester tilknyttet transport115,8132,7120,3134,0123,3133,9127,05,6
53 Post og distribusjonsvirksomhet91,290,082,890,290,785,481,1-2,1
53.1 Landsdekkende posttjenester82,580,572,577,781,976,070,8-2,3
53.2 Andre post- og budtjenester125,7127,8123,8140,1125,8123,0122,3-1,2
I Overnattings- og serveringsvirksomhet122,7139,4153,1137,5123,8146,2160,34,7
55 Overnattingsvirksomhet118,0128,4156,7118,8115,6137,8165,95,9
55.1 Hotellvirksomhet117,4124,0145,9121,3114,3134,4154,76,0
55.2 Drift av vandrerhjem og ferieleiligheter167,6170,2282,3121,6174,8169,6287,11,7
55.3 Drift av campingplasser og turisthytter89,9166,6244,470,390,5167,6260,06,4
55.9 Annen overnatting164,6163,9179,1180,2187,5171,3224,625,4
56 Serveringsvirksomhet125,5145,9150,9148,6128,7151,1157,04,0
56.1 Restaurantvirksomhet128,3152,7162,2154,6133,3161,2169,74,6
56.2 Cateringvirksomhet og kantiner drevet som selvstendig virksomhet117,5126,8118,5129,6114,1120,5120,41,6
56.3 Drift av barer122,9137,0139,5150,4130,4149,2143,73,0
J Informasjon og kommunikasjon120,9120,3115,2138,7128,8117,3112,2-2,6
58 Forlagsvirksomhet104,486,386,3108,1108,083,584,4-2,2
58.1 Utgivelse av bøker, tidsskrifter og annen forlagsvirksomhet74,773,676,188,669,369,569,9-8,1
58.2 Utgivelse av programvare164,1111,9106,9147,4185,8111,6113,46,1
59 Film-, video- og fjernsynsprogramproduksjon, utgivelse av musikk- og lydopptak124,7124,7117,9155,1117,7120,8103,2-12,5
59.1 Virksomhet innen film, video og fjernsynsprogrammer119,7116,9110,5146,0110,6111,492,6-16,2
59.2 Produksjon og utgivelse av musikk- og lydopptak185,8220,6208,8267,2204,6237,0234,312,2
60 Radio- og fjernsynskringkasting127,8133,3129,3147,1134,7140,9124,9-3,4
60.1 Radiokringkasting129,3120,5113,6124,0147,0125,0124,89,9
60.2 Fjernsynskringkasting127,7134,2130,5148,8133,8142,1124,9-4,3
61 Telekommunikasjon100,6106,0113,7120,2104,0100,898,5-13,4
61.1 Kabelbasert telekommunikasjon108,8116,9129,6124,2108,7104,4100,3-22,6
61.2 Trådløs telekommunikasjon81,382,887,896,386,782,782,4-6,2
61.3 Satellittbasert telekommunikasjon170,4183,3184,3244,6182,4177,6165,1-10,4
61.9 Telekommunikasjon ellers147,9156,9145,6176,4146,4189,0207,142,2
62 Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi151,1156,5131,0178,2170,0154,8144,410,2
62.0 Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi151,1156,5131,0178,2170,0154,8144,410,2
63 Informasjonstjenester169,7158,3156,6167,3178,0153,3152,1-2,9
63.1 Databehandling, datalagring og tilknyttede tjenester, drift av web-portaler179,4169,7165,8177,4188,7162,3158,8-4,2
63.9 Andre informasjonstjenester114,693,5104,8109,9117,4102,0114,49,2