Tabell

Investeringer. Registrert i 4. kvartal. Prosent og millioner kroner1
Antatte investeringer registrert i 4. kvartal samme år
2017 / 201620162017
1Verditallene er i løpende priser
Utvinning, rørtr., bergverk, industri og kraft-6,7219 921205 219
Utvinning og rørtransport-11,4170 280150 842
Industri-3,521 92321 153
Bergverksdrift-9,7595537
Kraftforsyning20,527 12332 688
Antatte investeringer registrert i 4. kvartal året før
2018 / 201720172018
Utvinning, rørtr., bergverk, industri og kraft3,4196 832203 566
Utvinning og rørtransport-1,6146 643144 333
Industri15,117 99220 715
Bergverksdrift33,8582779
Kraftforsyning19,431 61637 738