Tabell

Investeringer. Utførte investeringer per kvartal. Sesongjusterte serier. 2005=100
1. kvartal 20172. kvartal 20173. kvartal 2017Endring i prosent
1. kvartal 2017 / 4. kvartal 20162. kvartal 2017 / 1. kvartal 20173. kvartal 2017 / 2. kvartal 2017
Utvinning, rørtr., bergverk, industri og kraft173,2170,2166,4-2,6-1,7-2,2
Utvinning og rørtransport169,1169,9151,7-2,60,5-10,7
Industri og bergverksdrift118,7108,2111,6-7,1-8,83,1
Bergverksdrift57,985,490,8-10,547,56,3
Industri123,1109,2112,5-4,7-11,33,0
Kraftforsyning363,5313,1430,814,0-13,937,6