Tabell

Årlige utførte investeringer etter kostnadsart. Utvinning av råolje og naturgass, og rørtransport. Millioner kroner
20132014201520162017
Utvinning og rørtransport218 659224 402201 192164 4920
Utvinning av råolje og naturgass i alt215 414219 864196 810163 2750
Leting og konseptstudier39 54640 71634 45123 0230
Feltutbygging63 22572 72659 45155 2140
Varer27 46331 76331 59933 9360
Tjenester23 10122 65515 06612 9210
Produksjonsboring12 66118 30912 7868 3580
Felt i drift105 09690 06481 02667 6030
Varer9 2908 4096 2543 8810
Tjenester39 84934 03022 18315 0630
Produksjonsboring55 95747 62452 58948 6590
Landvirksomhet4 7438 21310 8518 3280
Nedstengning og fjerning2 8048 14511 0309 1070
Rørtransport3 2454 5384 3821 2170