Tabell

Kvartalsvise utførte investeringer etter kostnadsart. Utvinning av råolje og naturgass, og rørtransport. Millioner kroner
3. kvartal 20164. kvartal 20161. kvartal 20172. kvartal 20173. kvartal 2017
Utvinning og rørtransport41 09839 94935 64939 39734 894
Utvinning av råolje og naturgass40 89539 70335 21538 71834 317
Leting og konseptstudier6 0255 5264 5885 7026 177
Undersøkelsesboring3 3611 9172 1391 8652 796
Generelle undersøkelser1 1461 8269201 1501 480
Feltevaluering/feltutvikling478496322327286
Administrasjon og andre kostnader885982901966970
Konseptstudier1553043051 395645
Feltutbygging13 10314 49413 33614 46010 227
Varer, feltutbygging8 0319 1688 2237 6015 590
Tjenester, feltutbygging3 5913 7243 4993 8443 049
Produksjonsboring, feltutbygging1 4811 6011 6143 0141 589
Felt i drift16 93115 63614 57016 40715 366
Varer, felt i drift9721 1564126311 254
Tjenester, felt i drift3 2613 9773 8044 6182 798
Produksjonsboring, felt i drift12 69710 50310 35411 15811 314
Landvirksomhet2 0362 3111 1151 0681 457
Nedstengning og fjerning2 8001 7371 6071 0811 089
Rørtransport203246434679576