Tabell

Sal og prisar på petroleumsprodukt. Millioner liter og kroner. Førebelse tal12
Oktober 2017Oktober 2016Endring i prosent
Oktober 2016 - Oktober 2017
1Bensin blyfri 95 oktan
2Prisene er gjennomsnittlige utsalgspriser innhentet til konsumprisindeksen. Prisene inkl. skatter og avgfiter.
3Avgiftspliktig diesel
 
Samla sal av petroleumsprodukt7427143,9
Bilbensin8997-8,2
Autodiesel32732730,0
 
Autodiesel, pris12,9011,4612,6
Bilbensin, pris14,2513,336,9