Tabell

Akvakultur
Matfisk (tonn)AndelProsentFørstehåndsverdiProsent
2015 - 2016(Millioner kr)2015 - 2016
2016
I alt1 326 156100,0-4,064 03936,6
Laks1 233 61993,0-5,360 12135,3
Regnbueørret87 8536,620,33 68265,8
Røye3330,028,11923,0
Torsk:::::
Kveite1 4600,117,416213,3
Skalldyr2 2130,2-20,225-16,3
Andre fiskearter:::::