Tabell

Samlet fruktbarhetstall, etter mors landbakgrunn. 2000, 2015 og 2016
Innvandrerkvinner, landbakgrunn200020152016
Polen1,771,861,77
Litauen1,611,921,89
Filippinene2,651,381,28
Sverige2,131,791,86
Thailand2,511,481,38
Somalia4,293,173,16
Russland2,051,872,03
Irak4,562,542,31
Tyskland1,661,731,79
Pakistan3,372,722,64
Eritrea3,012,993,12
Iran2,211,531,46
Vietnam2,491,611,61
Romania1,202,171,96
Afghanistan1,982,302,12
Bosnia-Hercegovina1,571,751,68
Kosovo..2,202,13
Danmark1,981,511,74
Kina1,651,771,64
Tyrkia2,762,342,12