Tabell

Antall barn, elever, lærlinger, lærekandidater, studenter og deltakere, etter nivå og utdanningstype. 2016 (SÅ 156)
 I alt
1Elever i andre faste undervisningsgrupper er inkludert i totaltallene.
2Private utdanningstilbud som nivåmessig er plassert mellom grunnskole og universitet/høgskole, og som ikke har paralleller i videregående opplæring.
Barn i barnehage i alt282 649
  
Grunnskoler i alt1629 176
1.-7. årstrinn444 601
8.-10. årstrinn184 575
  
Videregående skoler i alt270 807
Elever i videregående opplæring200 731
Lærlinger i videregående opplæring40 699
Lærebedrifter, lærekandidater1 984
  
Annen videregående utdanning24 882
  
Folkehøgskoler i alt7 540
  
Fagskoler i alt14 971
Offentlige7 918
Private7 053
  
Høyere utdanningsinstitusjoner i alt273 227
Universiteter og vitenskapelige høgskoler172 882
De statlige høgskolene77 178
Militære høgskoler3 165
Andre høgskoler20 002
Av dette 
Politihøgskolen2 473
Kunsthøgskolen i Bergen347
Kunsthøgskolen i Oslo539
Norske studenter i utlandet15 762