Tabell

Økonomi blant personer 16 år og eldre, etter kjønn, alder, utdanning, hovedaktivitet, husholdningstype, geografi og inntekt. 2015. Prosent
 Årlig median inntekt etter skatt , justert for husholdningsstørrelse og stordriftsfordeler. For personer i husholdninger. (median=100)1Antall personer*Oppgir at det er vanskelig å få endene til å møtes.Bor i en husholdning som ikke har mulighet til å klare en uforutsett utgift på 10 000 krIkke har råd til en ukes ferie i åretAntall personerBor i en husholdning med lavinntekt (EU60)Antall personer
1Studenter er utelatt.
I alt1004 061 088131686 27695 682
Kjønn        
Menn1022 040 673121473 23182 968
Kvinner982 020 415141983 045102 714
Alder        
16-24 år93521 10620271078226323
25-44 år981 392 5531721101 857101 726
45-66 år1131 430 220111262 44162 425
67 år og over88717 2095831 19691 208
Utdanningsnivå        
Grunnskole861 051 928192591 250171 013
Videregående1001 591 632121582 60372 410
Universitet og høgskole1161 238 90491072 36042 204
Hovedaktivitet        
Yrkesaktiv heltid. 91373 41163 358
Yrkesaktiv deltid. 141874878471
Arbeidsledig. 48511913133128
Student eller elev eller i arbeidsrettet opplæring (inkludert verneplikt). 2428145813538
Alders- eller afp pensjonist. 5831 27691 290
Ufør eller ikke i stand til å arbeide. 32341331720318
Husholdningstype        
Aleneboende under 45 år78354 89128401651322397
Aleneboende 45 år eller eldre77549 4471719782314824
Parhusholdninger uten barn under 45 år107217 236121863345267
Parhusholdninger uten barn 45 år eller eldre113874 6882521 60411 610
Parhusholdninger med barn 0-19 år1041 265 438101171 91531 672
Enslige forsørger m/barn 0-19 år75189 70837371932027275
Geografi        
Oslo101511 191162187989696
Andre tettsteder, med 100 000 innbyggere eller fler106551 891131589157795
Tettsteder, fra 20 000 innbyggere til 99 999 innbyggere100961 156131771 45391 337
Tettsteder, fra 2000 innbyggere til 19 999 innbyggere99894 519121581 30581 192
Tettsteder med opp til 1999 innbyggere, samt spredtbygde strøk981 142 331121571 801101 657
Inntekt etter skatt per forbruksenhet        
Personer i husholdninger med de 25 prosent laveste inntektene61993 52332371485948884
Personer i husholdninger med de 25 prosent nest laveste inntektene88984 7031519101 327. 
Personer i husholdninger med de 25 prosent nest høyeste inntektene1111 009 4557961 622. 
Personer i husholdninger med de 25 prosent høyeste inntektene1531 073 4072411 801.