Tabell

Antall reiser til utvalgte land, etter formål. 1 000
2. kvartal 2017
Utenlandsreiser i altFeriereiser til utlandetYrkesreiser til utlandet
Danmark22113784
Sverige36030555
Frankrike69690
Spania36133823
Storbritannia18315133
Tyskland1038519