Tabell

Nordmenns reisevirksomhet
1. kvartal 2017Endring i prosent
1. kvartal 2016 - 1. kvartal 2017
Personer (1 000)2 2405,7
Reiser (1 000)4 9409,8
Overnattinger (1 000)19 080-8,5
Forbruk (mill. kr)28 900-18,7