Tabell

Antall reiser til utvalgte land, etter formål. 1 000
1. kvartal 2017
Utenlandsreiser i altFeriereiser til utlandetYrkesreiser til utlandet
Danmark14412816
Sverige25422134
Frankrike563916
Spania2722648
Storbritannia1167343
Tyskland604615