Tabell

Makroøkonomiske hovedstørrelser 2005-2020. Regnskap og prognoser. Prosentvis endring fra året før der ikke annet framgår
 20052006200720082009201020112012201320142015*2016*Prognoser
 2017201820192020
1Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner + konsum i offentlig forvaltning + bruttoinvesteringer i fast kapital i Fastlands-Norge.
2Endring i lagerendring i prosent av BNP.
3Ifølge AKU. Det skjedde en større omlegging av AKU fra januar 2006. Bl.a. ble aldersgrensen senket fra 16 til 15 år.
4KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer.
5Gjennomsnitt for året. Utlånsrente, banker tom 2006. Rammelån med pant i bolig fra 2007
6Positivt fortegn innebærer depresiering.
7Gjennomsnittlig spotpris Brent Blend.
Realøkonomi                
Konsum i husholdninger mv.4,45,05,31,70,03,82,33,52,71,92,11,62,22,22,52,5
Konsum i offentlig forvaltning1,91,92,02,44,12,21,01,61,02,72,12,31,91,81,92,5
Bruttoinvestering i fast realkapital12,09,111,70,9-6,8-6,67,47,66,3-0,7-3,80,32,41,92,41,2
Utvinning og rørtransport19,73,26,94,73,3-8,911,315,119,3-3,2-15,0-16,4-7,1-1,66,11,9
Fastlands-Norge11,19,314,20,9-10,4-6,45,07,42,90,40,66,25,42,41,51,0
Næringer18,112,722,73,1-18,4-9,51,110,5-3,3-0,7-1,63,13,34,65,04,2
Bolig9,74,02,7-9,0-8,1-1,617,010,95,3-1,41,69,98,4-0,2-3,6-4,6
Offentlig forvaltning-0,68,48,77,27,7-4,81,1-1,811,84,43,06,95,12,52,32,2
Etterspørsel fra Fastlands-Norge15,15,06,21,6-1,41,22,53,72,31,81,82,72,82,22,12,2
Lagerendring2-0,11,40,2-0,1-2,52,9-0,3-0,30,40,20,20,30,00,10,00,0
Eksport0,5-0,81,40,1-4,10,7-0,81,4-1,73,13,7-0,51,01,42,42,8
Tradisjonelle varer5,36,19,23,5-8,03,3-0,1-0,21,33,15,8-8,21,63,44,23,8
Råolje og naturgass-5,0-6,6-2,4-1,3-1,6-6,9-5,60,5-5,52,73,24,10,10,40,92,4
Import7,99,110,03,2-10,08,34,03,14,92,41,60,82,31,82,52,5
Tradisjonelle varer8,411,67,21,2-12,19,24,62,62,32,11,9-1,13,03,13,73,3
Bruttonasjonalprodukt2,62,42,90,4-1,60,61,02,71,01,91,61,11,61,92,12,2
Fastlands-Norge4,75,05,71,7-1,61,81,93,82,32,21,10,91,92,22,42,2
Industri og bergverk3,62,63,82,7-7,82,11,72,03,32,8-3,2-4,50,82,33,02,7
Arbeidsmarked                
Utførte timeverk i Fastlands-Norge1,63,54,83,6-2,00,21,71,80,31,40,40,60,40,71,01,8
Sysselsatte personer1,33,44,13,2-0,5-0,51,52,11,11,20,30,20,60,70,80,8
Arbeidsstyrke30,81,62,53,40,00,51,01,81,01,11,40,30,10,90,80,6
Yrkesandel (nivå)372,472,072,873,972,871,971,471,571,271,071,270,770,170,270,370,3
Arbeidsledighetsrate (nivå)34,63,42,52,63,23,63,33,23,53,54,44,74,34,24,14,0
Priser og lønninger                
Årslønn3,34,15,46,34,23,74,24,03,93,12,81,72,33,13,44,0
Konsumprisindeksen (KPI)1,62,30,83,82,12,51,20,82,12,02,23,62,12,02,12,3
KPI-JAE41,00,81,42,62,61,40,91,21,62,42,73,01,71,81,92,1
Eksportpris tradisjonelle varer4,011,32,42,8-6,04,55,8-1,92,73,42,34,35,42,71,81,9
Importpris tradisjonelle varer0,34,03,73,9-1,50,04,00,31,54,44,71,52,33,12,01,6
Boligpris8,213,712,6-1,11,98,38,06,74,02,76,17,06,8-1,1-2,7-1,2
Inntekter, renter og valuta                
Husholdningenes disponible realinntekt8,4-6,46,23,53,22,34,24,53,82,85,3-1,51,92,72,62,5
Husholdningenes sparerate (nivå)9,6-0,50,93,75,24,05,87,17,68,210,47,26,46,87,07,4
Pengemarkedsrente (nivå)2,23,15,06,22,52,52,92,21,81,71,31,10,90,90,91,3
Utlånsrente, rammelån (nivå)53,94,35,06,84,03,43,63,94,03,93,22,62,52,42,42,7
Realrente etter skatt (nivå)0,80,22,91,10,70,11,32,10,70,80,1-1,6-0,2-0,2-0,2-0,3
Importveid kronekurs (44 land)6-3,90,7-1,80,03,3-3,7-2,4-1,22,25,310,41,9-0,70,40,00,0
NOK per euro (nivå)8,018,058,028,228,738,017,797,477,818,358,959,299,269,369,369,36
Utenriksøkonomi                
Driftsbalansen, mrd. kroner322,8357,7287,4408,3258,2282,7344,9368,6314,2346,0270,0152,2208,9219,7246,2274,5
Driftsbalansen i prosent av BNP16,216,112,215,610,710,912,712,410,211,08,74,96,36,46,77,2
Utlandet                
Eksportmarkedsindikator7,19,86,51,7-9,811,36,31,42,14,94,93,14,04,44,44,3
Konsumpris euro-området2,22,22,23,30,31,72,72,51,30,40,10,31,61,41,71,9
Pengemarkedsrente, euro (nivå)2,23,14,34,61,20,81,40,50,20,20,0-0,3-0,20,00,30,7
Råoljepris i kroner (nivå)7356423423536388484621649639621430378454481508528