Tabell

HIV-infeksjon, etter smittemåte, og AIDS, etter diagnoseår (SÅ 126)
SmittemåteAntall tilfeller diagnostisert
I altProsent1984-20032004200520062007200820092010201120122013201420152016
HIV i alt6 064100,02 793251219277249299284258268242234249221220
Av dette                
Heteroseksuell3 19952,71 273163134165142185171157155142124130138120
Smittet mens bosatt i Norge1 02116,644343334241464457464631475250
Smittet før ankomst til Norge2 17836,18301201011231011391271001099693838670
Homoseksuell1 98632,5893705690779288859776981077087
Sprøytemisbruk62710,6486152071312111110118788
Via blod/blodprodukt480,846-----1----1--
Fra mor til barn831,4341569441471322
Annen/ukjent1212,0612498694263133
                 
AIDS i alt1 119.82836323211191923192529181117
                 
Døde av AIDS 1984-2015703.545232415912191012104119..