Tabell

Varekonsumindeksen. Hovedtallstabell. Prosentvis volumendring fra måneden før. Sesongjustert. 2005=100
Oktober 2016November 2016Desember 2016Januar 2017Februar 2017
Totalt varekonsum0,61,1-1,90,61,1
Mat, drikkevarer og tobakk-0,50,3-1,21,31,8
Elektrisitet og brensel3,77,2-10,3-1,62,4
Kjøp og drift av biler-0,70,12,71,1-1,9
Andre varer1,71,1-3,00,11,8