Tabell

Reisevirksomhet innen turisme
4. kvartal 2016Endring i prosent
4. kvartal 2015 - 4. kvartal 2016
Antall personer på reise (1 000)2 010-0,5
Antall reiser (1 000)4 080-1,4
Forbruk (mill. kr)27 590-6,5