Tabell

Antall reiser til utvalgte land, etter formål. 1 000
4. kvartal 2016
Utenlandsreiser i altFeriereiser til utlandetYrkesreiser til utlandet
Danmark18211072
Sverige18712265
Frankrike392217
Spania2782717
Storbritannia20018120
Tyskland14312122