Tabell

Eigedelar og gjeld overfor utlandet. Millionar kroner. Førebelse tal
4. kvartal 2016Endring i prosent
3. kvartal 2016 - 4. kvartal 20164. kvartal 2015 - 4. kvartal 2016
Eigedelar i alt1 509 118-5,3-2,2
Anleggsmiddel1 122 922-5,10,3
Omløpsmiddel386 196-5,8-8,8
Gjeld i alt1 338 225-8,7-9,0
Langsiktig gjeld1 025 1540,5-3,7
Kortsiktig gjeld313 072-29,7-22,7