Tabell

Helseutgifter. Nøkkeltall12
2013201420152016
1Tall for de to siste årene er foreløpige.
2Begrepet "helseutgifter" inkluderer ikke investeringer.
Helseutgifter274 246293 507310 981325 615
Årlig volumendring i prosent0,92,02,12,5
Investeringer til helseformål. Millioner kroner18 48720 92418 79319 949
Helseutgifter i prosent av BNP8,99,310,010,5
Helseutgifter i prosent av BNP Fastlands-Norge11,311,611,912,0
Helseutgifter per innbygger. Kroner53 98457 13159 92162 186
Årlig volumendring helseutgifter per innbygger i prosent-0,30,81,11,6